Αρχείο κατηγορίας ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παράταση για προγράμματα του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανασίου Σκορδά δίνεται παράταση έξι (6) μηνών σε όλους όσοι είναι ενταγμένοι στα προγράμματα:

Α) «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (που έληγε στις 13/7) και

Β) «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (που έληγε στις 6/9) Συνέχεια ανάγνωσης Παράταση για προγράμματα του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Το ΕΣΠΑ επιδοτεί τα ελληνικά παραδοσιακά ποτά

 

Το ΕΣΠΑ επιδοτεί τα ελληνικά παραδοσιακά ποτά

Το ΕΣΠΑ επιδοτεί τα ελληνικά λικέρ και αποστάγματα, όπως του ούζο το τσίπουρο, το ρακόμελο και η ρακή.

Η επιδότηση των επιχειρηματιών του κλάδου παραγωγής παραδοσιακών ποτών, είναι ιδιαιτέρως γενναιόδωρη, καθώς το ΕΣΠΑ καλύπτει από το 30% έως το 55% του κόστους. Συνέχεια ανάγνωσης Το ΕΣΠΑ επιδοτεί τα ελληνικά παραδοσιακά ποτά